Z ostatniej chwili
 
Strona Główna

Organizatorzy festynu rodzinnego składają serdecznie podziękowania wszystkim sponsorom, darczyńcom oraz przyjaciołom za wsparcie:

BMT S.C. Bartosz Sobel, Adam Michalczyk

Wodzisłaskie Centrum Kultury

Restauracja Słoneczna Syrynia

Lodziarnia Piotruś

Decathlon Żory

UKS Baszta Wodzisław

Juszczyk Wioleta

Agata Masorz

Wojak Beata

Połednik Alicja

Banaś Łukasz

 

 

 


15 lecie nadania Szkole Podstawowej nr 3 imienia Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim.

 

26 kwietnia 2016r. do Wodzisławia Śląskiego- na zaproszenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II przyjechali uczniowie i nauczyciele szkół Archidiecezji Katowickiej, których patronem jest papież Polak oraz szkoły z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego, aby wziąć udział w I Turnieju Szachowym Szkół Jana Pawła II Archidiecezji Katowickiej. Turniej połączony był z uroczystością 15-lecia nadania szkole imienia Jana Pawła II.

W kościele odbyła się Masz Święta, którą odprawił bp Marek Szkudło. W czasie mszy wystawiony był relikwiarz z krwią patrona szkół Jana Pawła II. We mszy uczestniczyły władze miasta z Prezydentem Miasta Mieczysławem Kiecą, cała społeczność szkolna z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami, uczniami oraz przyjaciółmi szkoły.

Po mszy świętej bp Marek błogosławił całej społeczności szkół Jana Pawła II. Bp Marek znalazł również czas, aby z niektórymi z nich wymienić kilka zdań.

Dalsza część odbyła się w Wodzisławskim Centrum Kultury. W części artystycznej uczestniczyły władze miasta: Prezydent Mieczysław Kieca, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Roman Szamatowicz, Doradca Prezydenta Eugeniusz Ogrodnik, Naczelnik Wydziału Edukacji Ludwika Kłosińska, ks. dziekan Janusz Badura dyrektorzy szkół noszących imię Jana Pawła II, dyrektorzy palcówek oświatowych miasta Wodzisławia Śląskiego oraz mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego. Jednym z elementów uroczystości było wręczenie nagród dla uczestników turnieju szachowego. Patronat honorowy turnieju objęli: Arcybiskup Wiktor Skworc oraz Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca.

W kategorii Szkół Podstawowych zajęły szkoły:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr  8 Wodzisław Śląski

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr  1 Wodzisław Śląski

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr  17 im. Jana Pawła II Chorzów

W kategorii Gimnazjów:

I miejsce – Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II Paniówki

II miejsce – Gimnazjum nr 1 gr. B Wodzisław Śląski

III miejsce – Gimnazjum nr 1 gr. A Wodzisław Śląski

W imieniu Prezydenta statuetki, dyplomy oraz medale wręczyła Ludwika Kłosińska Naczelnik Wydziału Edukacji.

Trzy szkoły zostały wyróżnione nagrodami Abp Wiktora Skworca, które wręczył ks. Dziekan Janusz Badura. Były to szkoły imienia Jana Pawła II: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Paniówki, Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Pawła II Chorzów oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II Wodzisław Śląski.

 

 Ostatni punkt programu to złożenie zniczy przy tablicy pamiątkowej w Szkole Podstawowej nr 3 przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Goście dokonali wpisu do księgi pamiątkowej.  

Zaproszeni goście pełni wspaniałych wrażeń, udali się do swoich macierzystych szkół.

            

Dziękujemy Dzieciom, Rodzicom, Nauczycielom, Gościom za uświetnienie naszgo święta oraz turnieju szachowego.
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim
26 Kwietnia 2016

SMERFIADA  2016

międzyszkolne zawody sportowe klas I- III

 Dnia 04 kwietnia 2016 roku odbyły się międzyszkolne zawody sportowe klas młodszych  - SMERFIADA.

Uczestniczyło pięć szkół: SP2, SP3, SP5, SP15, SP16. Drużyny ośmioosobowe rywalizowały ze sobą w sześciu konkurencjach.

Nad przebiegiem zawodów czuwali: Aleksandra Kurlanc i Dorota Łubik.

Oto wyniki uzyskane przez poszczególne szkoły:

SP16 – 25,8 pkt. I miejsce:  SP2 – 19.9 pkt. II miejsce: SP5 -  17,8 pkt. III miejsce

SP15 – 14,9 pkt. IV miejsce; SP3 – 10,8 pkt. V miejsce

 Organizator – Aleksandra Fus  
Odwiedź naszego facebooka : http://www.facebook.com/sp3wodzislaw


 Informacja - dziennik elektroniczny Synergia Librus   wejdź


BIP 

DEKLARACJA RODZICÓW DO UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH KLASY SPORTOWEJ ORGANIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Deklaruję udział mojego dziecka ………………………………………………………………

                                                                                                                            (imię i nazwisko)

urodzonego ………………………… w ………..…………………………………………..

                                      (data rodzenia)                                                                     (miejsce urodzenia)

w zajęciach klasy sportowej o specjalności:

 

- siatkówka dziewcząt*

- koszykówka chłopców*                                                 

(* właściwe podkreślić)

 

 

UWAGA! Utworzenie klasy sportowej spowoduje podział obecnych klas trzecich w zależności od deklaracji rodziców.

Deklarację należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 04.03.2016r.

 

 

Wodzisław Śląski, dnia …………... ……..…………………………………………………….

                                                                                                                                             (podpisy rodziców)

 
Copyright (c)2014 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II & Cal.pl